• Metro City, Xujiahui, Distretto di Xuhui, Shanghai, Cina